Kliknij, aby rozwinąć

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli WZZT

Są to warunki niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji związanej z budową / rozbudową biogazowni i infrastruktury towarzyszącej. Bez decyzji WZZT nie uzyska się pozwolenia na budowę/realizację inwestycji, chyba, że na terenie przewidzianym pod realizację inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, czyli MPZP.  

Warunków zabudowy wymagają takie zmiany terenu/nieruchomości jak: 

– budowa, rozbudowa lub nadbudowa budynku,  

– wykonanie robót budowanych, które wymagają pozwolenia na budowę, 

– przekształcenie sposobu użytkowania obiektu.  

W zakresie naszych usług oferujemy Ci pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy u właściwego terytorialnie Wójta/Burmistrza/Prezydenta.  

Sporządzimy dla Ciebie: 

– wniosek spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– Plan Zagospodarowania Terenu, czyli PZT „uszyty” na miarę i według Twoich indywidualnych potrzeb.  

W ramach usługi oferujemy holistyczne podejście do zagadnienia wykorzystujące szeroką wiedzę naszego zespołu uwzględniającą zarówno potrzeby biotechnologiczne jak i eksploatacyjne wpływające na przyszłe oddziaływanie na środowisko i konieczność uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń wynikających z przepisów o ochronie środowiska.

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami