Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenie / zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Zezwolenia te są wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, maksymalnie na 10 lat.  

Przetwarzanie odpadów może się odbywać zarówno: 

w instalacjach w procesie R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 

poza instalacjami i urządzeniami w procesie R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska (np. nawożenie pól pofermentem, który stanowi odpad).  

 Jednak, aby takie zezwolenie uzyskać, należy spełnić szereg różnych wymagań. 

Nasz zespół pomoże Ci uzyskać zastosowane zezwolenia. 

W ramach usługi: 

  • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a następnie: 

  • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania,  
  • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania zezwolenia, np. zaświadczenia z KRK, 
  • wykonamy badania laboratoryjne (jeżeli będą wymagane), 
  • przygotujemy wytyczne dla miejsc magazynowania odpadów, tak aby spełniały wymagania ustawowe i rozporządzeń wykonawczych, 
  • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 
  • pomożemy w przygotowaniu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia, jeżeli odmowa nastąpiła niezgodnie z prawem, 
  • możemy pośredniczyć i doradzić przy sporządzaniu Operatu przeciwpożarowego,  
  • oferujemy udział w czynnościach kontrolnych WIOŚ przed wydaniem zezwolenia 

 Odpowiedzialność karna 

Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub jego niezgodność ze stanem faktycznym wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł. [Art.194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach].

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami