Kliknij, aby rozwinąć

Koncepcja technologiczna budowy biogazowni / biometanowni

Pierwszym krokiem związanym z inwestycją w biogazownię lub biometanownię jest dobór właściwej technologii produkcji biogazu dostosowanej planowanych surowców, odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ten etap inwestycji jest kluczowy dla całego projektu ponieważ przyjęte założenia technologiczne będą rzutować na wszystkie  wydane decyzje administracyjne, projektowanie, budowę oraz późniejszą eksploatację biogazowni lub biometanowni.  

W naszej ocenie optymalnie jest aby ten etap został przygotowany wspólnie z niezależnym doradcą technologicznym, który dobierze wszystkie kluczowe parametry techniczne i technologiczne instalacji biogazowej, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, oraz rzetelnie przedstawi  wady i zalety dostępnych na rynku rozwiązań dla branży biogazu. 

Dzięki temu przyszły projekt biogazowni lub biometanowni opracowany na bazie tak wypracowanej koncepcji technologicznej umożliwi inwestorowi budowę instalacji biogazowej o dużej elastyczności w zakresie wykorzystania substratów do produkcji biogazu, oraz pozwoli zachowanie zdrowej konkurencji na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy lub dostawcy technologii. 

Nasza firma może dla Państwa przygotować koncepcję technologiczne budowy biogazowni  i biometanowni które obejmują m.in.: 

 1. Analiza udostępnionych wyników badań fizyko-chemicznych   substratów w aspektach technologicznych i formalno-prawnych pod kątem przydatności do produkcji biogazu oraz obecności związków, które mogą zakłócać proces metanogenezy oraz przyszłej kwalifikacji rodzaju biogazowni.  
 2. Wykonanie badań potencjału metanowego (tzw. biogazodochodowość) wybranych substratów w naszym laboratorium biogazowym. 
 3. Szczegółowe kalkulacje technologiczne i biotechnologiczne na bazie wskazanych surowców w kilku wariantach surowcowych. 
 4. Bilans masowy i energetyczny: zużycie surowców, produkcja biogazu, produkcja energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji, produkcja pofermentu, średnia sucha masa wsadu, średnia sucha masa pofermentu, stężenie azotu w poszczególnych formach, średnie stężenie metanu w biogazie, poziom odfermentowania substratów itd. 
 5. Oszacowanie średniego zużycia energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne. 
 6. Dobór odpowiednich parametrów procesowych: rodzaj fermentacji, ilość stopni fermentacji, temperatura,  pH, poziom lotnych kwasów tłuszczowych, sucha masa w fermentorze, czasu retencji (HRT), poziomu obciążenia suchą masą organiczną reaktorów (OLR) umożliwiających stabilną produkcję biogazu. 
 7. Dobór rodzaju i  pojemności zbiornika/ów na poferment zabezpieczających zakład w okresie braku możliwości zagospodarowania pofermentu (okres zimowy), wskazanie areału gruntów jakie Inwestor powinien zabezpieczyć do rolniczego  zagospodarowania pofermentu (proces odzysku odpadów R10 / zagospodarowanie jako polepszacz glebowy). 
 8. Opracowanie schematu blokowego procesu technologicznego, 
 9. Opracowanie schematu technologicznego, 
 10. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji na działkach wskazanych przez Inwestora. 
 11. Dobór wielkości oraz rozwiązań technicznych w zakresie magazynowania  substratów stałych i płynnych z uwzględnieniem magazynowania odpadów. 
 12. Dobór systemu dozowania substratów do procesu fermentacji.  
 13. Dobór wyposażenia zbiorników  fermentacyjnych: rodzaj i ilość mieszadeł, system grzewczy, rodzaj zadaszenia zbiornika, AKPiA, zabezpieczenia antykorozyjne ścian komory fermentacyjnej przed szkodliwym wpływem siarkowodoru.  
 14.  Dobór optymalnego systemu do uzdatniania biogazu (osuszanie, odsiarczanie, usuwanie siloksanów, amoniaku) oraz utylizacja biogazu w sytuacjach awaryjnych. 
 15. Dobór jednostki kogeneracyjnej oraz urządzeń do awaryjnego spalania nadwyżek biogazu lub technologii do produkcji biometanu. 
 16. Dobór pozostałych urządzeń w linii technologicznej: zbiorniki, pompy, mieszadła, sprężarki biogazu, separatory do pofermentu itd. 
 17. Przygotowanie szczegółowego opisu technologii. 

 

Zrealizowaliśmy szereg koncepcji technologicznych dotyczących budowy biogazowni lub biotmetanowni zarówno dla klientów z branży biogazu rolniczego jak i komunalnego oraz uczestniczymy w dalszych etapach inwestycji.  

Naszą przewagą konkurencyjną jest przede wszystkim praktyczna wiedza w zakresie technologii biogazowych (od 2008 r. się nadzorem technologicznym biogazowni) oraz przekrojowa znajomość technologii dostępnych na rynku. Dzięki temu opracowana przez nas koncepcja technologiczna biogazowni obejmuje zawsze sprawdzone i niezawodne rozwiązania. 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat lub poprosić o wycenę wypełniej formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami