Kliknij, aby rozwinąć
Bio-Industry

Audyty technologiczne i środowiskowe

Oferujemy przeprowadzenie audytów technicznych i środowiskowych dla biogazowni i biometanowni.  

Tego typu opracowania mają na celu określenie aktualnego stanu: biologicznego, technicznego i organizacyjnego biogazowni oraz identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.  Dodatkowo mogą stanowić materiał pomocniczy w zakresie określenia stopnia przygotowania biogazowni do obowiązujących norm środowiskowych oraz działalności zakładu pod nadzorem weterynaryjnym. 

Takie opracowania stanowią materiał pomocniczy dla kadry zarządzającej biogazownią  odnośnie podjęcia decyzji na temat: 

 • ustabilizowania procesu biologicznego, 
 • zmian organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania biogazowni 
 • poprawę stanu BHP i p.poż. 
 • dostosowanie biogazowni do obowiązujących przepisów prawa, 
 • modernizacji technologii, które pozwolą na usunięcie tzw. „wąskich gardeł” w instalacji oraz usprawnienie i poprawę stabilności produkcji w Zakładzie. 
 • wprowadzenia działań mających na celu optymalizację kosztową biogazowni. 

 Jak to w praktyce audyt biogazowni wygląda? 

 1. Ustalamy z klientem obszary podlegające ocenie. 
 2. Przedstawiamy wycenę oraz harmonogram prac. 
 3. Przeprowadzamy wizytację instalacji podczas której zbieramy dane oraz prowadzimy rozmowy z pracownikami instalacji, jeżeli jest taka potrzeba wykonujemy badania np. składu biogazu  oraz pobieramy próbki substratów i masy fermentacyjnej do badań. 
 4. Analizujemy udostępnione wyniki badań oraz dokumentację zakładową i decyzje administracyjne. 
 5. Przedstawiamy pisemne sprawozdanie z uwagami oraz propozycjami koniecznych zmian.  

 Jeżeli zainteresowała Cię ta usługa zapraszamy do kontaktu. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami