Kliknij, aby rozwinąć

Potencjał metanowy substratów

Badanie może dotyczyć pojedynczego substratu lub mieszaniny, która ma trafić do komory fermentacyjnej. Efektem wymieszania substratów może być wzrost lub spadek wydajności produkcji biogazu w stosunku do uzysku biogazu dla pojedynczych substratów, wynikający ze zmiany stosunku C/N, zmiany zawartości makro- i mikroelementów oraz reagowania substratów między sobą. 

Potencjał metanowy substratów (BMP – biochemical methane potential) zaawansowane badanie, które pozwala precyzyjne określić ilość i kinetykę produkcji metanu z danego substratu lub mieszaniny kilku substratów. Na podstawie tego badania poza wartością energetyczną, można  oszacować szybkość fermentacji oraz określić optymalny czas retencji (HRT) niezbędny do pełnego odfermentowania. Ponadto test BMP umożliwia dobór optymalnych warunków fermentacji metanowej dla pojedynczego lub zestawu surowców. Czas badania wynosi najczęściej 30 – 40 dni od dostarczania próby do naszego laboratorium. 

W jakich sytuacjach rekomendujemy wykonać badania potencjału metanowego substratów? 

  • przed przystąpieniem do projektowania  i budowy biogazowni w celu doboru odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz wielkości komór fermentacyjnych. 
  • dla nowych substratów, których parametrów klient nie zna i potrzebuje precyzyjnej informacji na temat ich potencjału energetycznego oraz „zachowania” podczas fermentacji.  
  • Dla odpadów organicznych, które mogą potencjalnie zawierać zanieczyszczania w postaci środków chemicznych (detergenty, środki dezynfekcyjne i inne). Takie badanie pozwoli poza precyzyjnym określeniem wartości energetycznej danego surowca również na odpowiedź czy nie zawiera substancji hamujących proces fermentacji metanowej. 

do analiz specyficznej aktywności metanogenicznej (SMA – specific methanogenic activity) danego substratu.

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami