Kliknij, aby rozwinąć

Alternatywne parametry przetwarzania dla biogazowni

Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi do procesu produkcji biogazu mogą być wykorzystywane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 przy czym w zależności od kategorii danego materiału zanim trafią do fermentatora muszą zostać odpowiednio rozdrobnione oraz poddane obróbce termicznej tj. sterylizacji ciśnieniowej lub pasteryzacji. 

W przepisach dopuszczono sytuację, że Inspekcja Weterynaryjna może zezwolić na prowadzenie procesu w innych parametrach niż opisane jako „standardowe”, jeżeli zostanie wykazane, że zapewniają one odpowiednie ograniczenie zagrożenia biologicznego. Jest to tzw. alternatywna metoda przetwarzania UPPZ, która musi zostać poddana walidacji według norm określonych w rozporządzeniu nr 142/2011 r. 

Oferujemy przeprowadzenie walidacji alternatywnej metody przetwarzania tj. określenie skuteczności eliminacji bakterii wskaźnikowych i pasożytów w trakcie prowadzenia procesu przetwarzania w warunkach typowych dla danej biogazowni. Przedmiotowa ekspertyza jest wykonywana we współpracy z renomowanym ośrodkiem naukowo badawczym, który zrealizował szereg tego typu opracowań na rzecz biogazowni w Polsce.  

Po pozytywnym przejściu badań biogazownia w określonych warunkach może stosować UPPZ kategorii 3 bez uprzedniej pasteryzacji. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami