Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenie na zbieranie odpadów

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Zezwolenia te są wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, maksymalnie na 10 lat.  

Jednak, aby takie zezwolenie uzyskać, należy spełnić szereg różnych wymagań. 

Nasz zespół pomoże Ci uzyskać zastosowane zezwolenia. 

W ramach usługi: 

  • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a w następnie: 

  • sporządzimy dla Ciebie wniosek spełniający ustawowe wymagania,  
  • pomożemy Ci skompletować wszystkie załączniki formalne wymagane do uzyskania zezwolenia, np. zaświadczenia z KRK, 
  • wykonamy badania laboratoryjne (jeżeli będą wymagane), 
  • przygotujemy wytyczne dla miejsc magazynowania odpadów, tak aby spełniały wymagania ustawowe i rozporządzeń wykonawczych, 
  • możemy Cię reprezentować przed Organami administracji samorządowej w postępowaniu administracyjnym, 
  • pomożemy w przygotowaniu odwołania od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia, jeżeli odmowa nastąpiła niezgodnie z prawem, 
  • możemy pośredniczyć i doradzić przy sporządzaniu Operatu przeciwpożarowego,  
  • oferujemy udział w czynnościach kontrolnych WIOŚ przed wydaniem zezwolenia 

 

 Odpowiedzialność karna 

Administracyjna kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1000000 zł. [Art.194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach].

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami