Kliknij, aby rozwinąć

Skład biogazu

Biogaz jest mieszaniną gazów powstałych z rozkładu substancji organicznych przy udziale mikroorganizmów beztlenowych. Podstawowe składniki biogazu to: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), oraz inne gazy jak siarkowodór (H2S), wodór (H2), azot (N2), amoniak (NH3) czy para wodna. 

Z praktycznego punktu widzenia do kontroli procesu fermentacji wykorzystuje się najczęściej oznaczenia stężeń: metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru oraz tlenu, zdecydowanie rzadziej oznacza się stężenia wodoru czy amoniaku. 

Skład biogazu powinien być systematycznie kontrolowany i rejestrowany, ponieważ na podstawie tych danych można uzyskać wiele cennych informacji na temat „kondycji” procesu fermentacji, jakości substratów oraz skuteczności zastosowanych rozwiązań technologicznych w zakresie odsiarczania biogazu. 

Oferowane przez nas badanie składu biogazu obejmuje następujące zakresy: 

  • CH4 (0 – 100%) 
  • CO2 (0 – 100%) 
  • O2 (0 – 25%) 
  • H2S (0 – 5000 ppm) 

Pomiary składu biogazu wykonujemy za pomocą analizatora BIOGAS 5000 firmy Geotech certyfikowanego świadectwem kalibracji UKAS. 

Pomiar składu biogazu może być wykonany na miejscu przez przedstawiciela BIO-INDUSTRY lub w naszym laboratorium po przesłaniu próbki gazu w specjalnym worku tedlarowym. 

Na życzenie klienta możemy dostarczyć odpowiednie materiały do poboru prób biogazu. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami