Usługi

Oferujemy kompleksowe usługi dla branży biogazu i biometanu od opracowania koncepcji technicznej i biznesowej poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych po stały nadzór technologiczny eksploatowanych biogazowni. Ponadto dopełnieniem usług dla sektora biogazu i biometanu, są również badania laboratoryjne: substratów do produkcji biogazu, masy fermentacyjnej, biogazu oraz pofermentu. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów organicznych i polepszaczy gleby wytworzonych z  pofermentu lub kompostu oraz uzyskiwania zatwierdzenia weterynaryjnego (system HACCP) dla biogazowni i kompostowni.

Posiadamy również prężnie funkcjonujący dział ochrony środowiska, który zajmuje się uzyskiwaniem decyzji środowiskowych dla biogazowni i biometanowni, decyzjami z zakresu gospodarki odpadami w zakresie: zbierania odpadów, wytwarzania, przetwarzania oraz odzysku R10, zgłoszeniami i pozwoleniami emisyjnymi, wnioskami o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz sprawozdawczością środowiskową.  W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów jako pełnomocnik w postępowaniach i kontrolach prowadzonych przez  inspekcję WIOŚ oraz  organy administracji samorządowej.