Kliknij, aby rozwinąć

Badania substratów do produkcji biogazu

Oferujemy badania pozwalające określić przydatność substratów do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej.  

Badania podstawowe substratów do produkcji biogazu, które są szczególnie przydatne do szybkiej oceny jakości i parametrów fizyko-chemicznych substratów z których uzysk biogazu jest ogólnie znany (np. kiszonki roślin energetycznych) oraz gdy klient musi podjąć szybką decyzję zakupową i nie może czekać na wyniki badań na uzysk metanu lub biogazu. 

Potencjał metanowy substratów (BMP – biochemical methane potential) zaawansowane badanie, które pozwala precyzyjne określić ilość i kinetykę produkowanego metanu z danego substratu. Na podstawie tego badania poza wartością energetyczną danego surowca można określić szybkość jego fermentacji w czasie oraz optymalny czas retencji (HRT) niezbędny do jego pełnego odfermentowania. Ponadto test BMP umożliwia dobór optymalnych warunków fermentacji metanowej dla pojedynczego lub zestawu surowców. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami