Kliknij, aby rozwinąć

Badania podstawowe substratów

W podstawowym zakresie badań substratów oferujemy oznaczenia następujących parametrów fizyko-chemicznych: 

  • pH 
  • sucha masa 
  • sucha masa organiczna 
  • azot Kejdahla i azot amonowy 

W przypadku gdy z uwagi na pochodzenie w substracie jest spodziewany tłuszcz, rekomendujemy oznaczanie ekstraktu eterowego. Na postawie powyższych danych można przeprowadzić wstępną ocenę technologiczną przydatności danego substratu do produkcji biogazu. Dla materiałów odpadowych, które mogą potencjalnie zawierać zanieczyszczania w postaci środków chemicznych (detergenty, środki dezynfekcyjne i inne) rekomendujemy dodatkowo wykonanie badania potencjału metanowego substratu. Takie badanie pozwoli poza precyzyjnym określeniem wartości energetycznej danego surowca również na odpowiedź czy nie zawiera substancji hamujących proces fermentacji metanowej. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami