Kliknij, aby rozwinąć

Program funkcjonalno-użytkowy dla biogazowni i biometanowni

Jeżeli poszukujesz firmy do opracowania profesjonalnego programu funkcjonalno-użytkowego dla planowej inwestycji związanej produkcją biogazu lub biometanu dobrze trafiłeś. 

Czym jest program funkcjonalno-użytkowny biogazowni lub biometanowni? 

Program funkcjonalno-użytkowny dla biogazowni lub biometanowni służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty – szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Tego typu opracowanie jest szczególnie ważne przy realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przy aplikowaniu o środki unijne. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz  eksploatacji biogazowni przygotujemy „szyty na miarę” program funkcjonalno-użytkowy dla Twojej przyszłej biogazowni lub biometanowni. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowujemy  zgodnie z obowiązującymi przypisami tj. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami