Kliknij, aby rozwinąć

Raporty początkowe analizy ryzyka

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony środowiska  eksploatacja instalacji wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Instalacje te również wymagają opracowania analizy ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub raportu początkowego (przepis ten obowiązuje od 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). 

Kiedy należy je opracować?  

W przypadku uzyskiwania nowych pozwoleń zintegrowanych lub w przypadku instalacji, które mają już pozwolenie zintegrowane w przypadku ich 5 letniej analizy realizowanej przez Organ wydający pozwolenie lub w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego.  

Nie wiesz czy podlegasz obowiązkowi sporządzenia analizy ryzyka czy raportu początkowego? 

Skontaktuj się z nami chętnie Tobie doradzimy. 

Jeśli okaże się, że potrzebujesz analizy ryzyka lub raportu początkowego nasz zespół opracuje je dla Ciebie. 

W ramach usługi: 

  • po pierwsze pomożemy Ci ustalić, czy taki obowiązek dotyczy Twojej działalności, 

a następnie: 

  • sporządzimy dla Ciebie analizę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
  • przygotujemy listę substancji istotnych z punktu widzenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określimy ich sposób magazynowania i stosowania,  
  • na tej podstawie określimy czy raport początkowy jest wymagany, 
  • jeśli tak opracujemy raport początkowy,  
  • przekażemy wyniki i analizę badań, zarekomendujemy częstotliwość i zakres badań konieczny do określenia w pozwoleniu zintegrowanym, 
  • oferujemy pomoc w przypadku zapytań Organu dot. analizy lub raportu ooś.
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami