Kliknij, aby rozwinąć
Bio-Industry

Nadzór biotechnologiczny biogazowni

Na czym polega nadzór biotechnologiczny biogazowni? 

Nadzór biotechnologiczny biogazowni polega na stałym monitorowaniu parametrów fermentacji metanowej poprzez regularne badania fizykochemiczne masy fermentacyjnej. Zakres badań masy fermentacyjnej oraz ich częstotliwość jest ustalana indywidualnie dla danej instalacji na postawie informacji o zastosowanej technologii, rodzajów i zmienności stosowanych substratów do produkcji biogazu oraz aktualnego stanu biologicznego w fermentatorach. Uzyskane wyniki są analizowane i zestawiane z danymi historycznymi co pozwala podejmować świadome decyzje w zakresie sterowania produkcją biogazu oraz unikać przestojów instalacji z powodu niestabilnej produkcji biogazu. 

Jakie są korzyści z prowadzenia monitoringu biotechnologicznego? 

Prowadzenie monitoringu biotechnologicznego w biogazowni powala na: 

  • utrzymanie stabilnej produkcji biogazu = przewidywane przychody, 
  • uniknięcie ograniczenia lub zatrzymania produkcji biogazu z powodu przeciążania procesu fermentacji (tzw. przekarmienie biogazowani)  lub inhibicji częściowej lub całkowitej. 
  • Optymalizację przetwarzania w biogaz stosowanych substratów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowania drogich surowców pochodzących z upraw celowych. 

Co wchodzi w skład nadzoru biotechnologicznego? 

W ramach monitoringu biotechnologicznego w biogazowni najczęściej określana są: pH, sucha masa, sucha masa organiczna, stężenie azotu amonowego oraz ogólnego, współczynnik FOS/TAC, profil lotnych kwasów tłuszczowych, stężenie makro i mikroelementów oraz inne parametry na życzenie klienta. 

Jak prowadzimy monitoring biotechnologiczny biogazowni? 

  1. Określamy ilość badanych prób, zakres badań oraz częstotliwość wspólnie z klientem. 
  2. Przedstawiamy harmonogram badań oraz ich wycenę. 
  3. Po podpisaniu umowy lub zlecenia przechodzimy realizacji zadania zgodnie z harmonogramem. 
  4. W ramach współpracy organizujemy pojemniki oraz przesyłki kurierskie. 
  5. Uzyskane wyniki udostępniamy drogą mailową i poprzez „chmurę” postaci zestawień zbiorczych (plik Excel) które są zawsze opatrzone praktycznym komentarzem. Dzięki takiemu zestawieniu w łatwy sposób można śledzić trendy poszczególnych parametrów procesowych. 
  6. W przypadku stwierdzenia niepokojących wyników w trakcie badań klient jest dodatkowo informowany telefoniczne wraz z przekazaniem wskazówek jakie działania należy podjąć w celu ustabilizowania procesu produkcji biogazu. 
  7. W przypadku zaistnienia konieczności zastosowania produktów wspomagających procesy technologiczne w biogazowni jak mikroelementy, enzymy, produkty do odsiarczania itp. służymy nieodpłatnym wsparciem w zakresie doboru i dostawy odpowiednich preparatów. 

 Jeżeli zainteresowała Cię ta usługa skontaktuj się z nami .   

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami