Kliknij, aby rozwinąć

Warunki przyłączeniowe do sieci gazowej

 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci gazowej dzieli się na 3 grupy przyłączeniowe. Biogazownia jako wytwórca gazu, zalicza się do grupy C – podmiotów zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego. 

 Przyłączenie biogazowni do sieci gazowej można podzielić na następujące etapy:

 Etap I – określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Przedsiębiorstwo w ciągu 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę weryfikuje, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. W przypadku pozytywnej oceny wyda warunki przyłączenia, w których określona jest m.in. ilość i jakość paliwa gazowego wtłaczanego do sieci oraz szacowane koszty wykonania przyłączenia.  

 Etap II – zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej stanowi podstawę do rozpoczęcia przez operatora prac projektowych i budowlanych związanych z realizacją przyłączenia.

Umowa zapewnia rezerwację przepustowości w systemie dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej. 

 Etap III – realizacja inwestycji. 

Operator wykonuje m.in. dokumentację projektową oraz infrastrukturę sieciową łącznie  z wykonaniem wszelkich czynności umożliwiających jej użytkowanie. Po stronie wnioskodawcy jest wybudowanie stacji i sieci gazowej oraz zamontowanie urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, w tym instalacji oczyszczania i osuszania biogazu, gazomierza, chromatografu czy wilgotnościomierza. 

 Przesyłany do sieci biogaz musi spełniać parametry zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Bez realizacji powyższych etapów zakład nie ma możliwości sprzedawania gazu do sieci. 

Jeżeli interesuje Cię usługa polegająca na uzyskaniu warunków przyłączeniowych do sieci gazowej dla Twojej biogazowni lub biometanowni zapraszamy do kontaktu. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami