Kliknij, aby rozwinąć

Badania kompostu

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę akredytowanych badań kompostu w zakresie fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym do następujących celów:

  • weryfikacji czy kompost spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Jest konieczne w przypadku uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu kompostu jako polepszacza gleby przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

  • badań weterynaryjnych w celu określenia czy kompost spełnia standardy mikrobiologiczne określone w Załączniku V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w przypadku gdy do jego produkcji wykorzystywane są również uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Doradzamy również podczas:

  • przygotowywania próbek do wysyłki w celu wykonania określonych badań;
  • organizowania poboru próbek przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą;

interpretacji otrzymanych wyników.

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami