Kliknij, aby rozwinąć

Alternatywne parametry przetwarzania dla kompostowni

Kompostownia przetwarzająca uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (dalej: UPPZ) zgodnie z przepisami weterynaryjnymi musi być wyposażona w zamknięty reaktor do kompostowania. Dodatkowo proces  obróbki wstępnej materiału wsadowego i kompostowania musi być prowadzony przy następujących parametrach: 

  • Wszystkie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego muszą zostać rozdrobnione < 12 mm przed wprowadzeniem do reaktora kompostowni. 
  • W trakcie procesu kompostownia w zamkniętym bioreaktorze proces musi zostać tak poprowadzony aby uzyskać temperaturę >70oC nieprzerwanie przez minimum 1 godz. 

W sytuacji, gdy z uwagi na zastosowaną technologię kompostownia nie można osiągnąć wymaganych parametrów rozdrobnienia materiału wsadowego lub temperatury w bioreaktorze  istnieje możliwość zastosowania parametrów prowadzenia procesu kompostownia  zgodnych z posiadaną technologią pod warunkiem, że zapewniają odpowiednie ograniczenie zagrożenia biologicznego. Jest to tzw. alternatywna metoda przetwarzania UPPZ, która musi zostać poddana walidacji według norm określonych w rozporządzeniu nr 142/2011 r. 

Oferujemy przeprowadzenie walidacji alternatywnej metody przetwarzania w kompostowni  tj. określenie skuteczności eliminacji bakterii wskaźnikowych i pasożytów w trakcie prowadzenia procesu przetwarzania w warunkach typowych dla danej technologii kompostownia. Przedmiotowa ekspertyza jest wykonywana we współpracy z renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym, który zrealizował szereg tego typu opracowań na rzecz kompostowni w Polsce.  

Po pozytywnym przejściu badań kompostownia może stosować własne parametry przetwarzania odpadów kuchennych w kompost. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami