Kliknij, aby rozwinąć

Wprowadzenie do obrotu kompostu

Kompost wytwarzany z bioodpadów selektywnie zbieranych i/lub osadów ściekowych stanowi odpad najczęściej o kodzie 19 05 03, który może być wykorzystywany w procesie rekultywacji, zagospodarowywany w ramach procesu odzysku R10 lub w ostateczności może być przekazywany na składowisko odpadów.  

Z roku na rok tego typu sposoby jego zagospodarowania stają się coraz bardziej skomplikowane oraz droższe np. na rok 2022 koszt tzw. opłaty marszałkowskiej wynosi 285,60 zł/Mg.  

Dodatkowo kładziony jest coraz większy nacisk na tzw. recykling organiczny odpadów komunalnych dlatego  też w rozporządzeniu z 03.08.2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wprowadzono zapis: 

  • 6 . ust. 3. Uzyskany kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są odpadami, można zaliczyć jako poddany recyklingowi tylko wtedy, gdy może być wprowadzany do obrotu jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby na podstawie pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W praktyce powoduje to, gminy jako dysponenci zbieranych odpadów będą coraz większą uwagę zwracać czy bioodpady zbierane z ich terenu kierowane są do kompostowni, które posiadają możliwość wprowadzenia do obrotu wyprodukowanego kompostu jako produktu nawozowego. 

Nasza firma  od lat zawodowo zajmuje się uzyskaniem pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pofermentu jako nawozów lub środków poprawiających właściwości gleby. 

Zakres naszych usług obejmuje: 

  • doradztwo w zakresie właściwej kwalifikacji przyszłego produktu oraz wyborze zakresu jego zastosowania. 
  • skoordynowanie przeprowadzenia wszystkich wymaganych badań produktu w tym badań polowych jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
  • uzyskanie zatwierdzenia weterynaryjnego kompostowni (w przypadku przetwarzania UPPZ – tj. odpadów gastronomicznych);  
  • uzyskanie wymaganych opinii z jednostek upoważnionych;  
  • opracowanie wniosku o wprowadzenie produktu do obrotu; 
  • uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. 

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami