Kliknij, aby rozwinąć

Audyty techniczne due dilligence dla biogazowni i biometanowni

Jesteś zainteresowany nabyciem  projektu biogazowni / biometanowni  lub funkcjonującą instalację biogazową opracujemy dla Ciebie  techniczny i środowiskowy AUDYT  DUE DILIGENCE. 

 Audyt techniczny due diligence (TDD) to opracowanie eksperckie obejmujące najczęściej swoim zakresem analizę następujących obszarów: 

 1.  Ocena kompletności, ważności oraz zapisów zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych dla Spółki, które mają negatywny wpływ na proces inwestycyjny i eksploatację biogazowni lub biometanowni. 
 2. Szczegółowa ocena zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz organizacyjnych w biogazowni lub biometanowni. 
 3. Wizja terenowa na terenie realizacji inwestycji lub działającej biogazowni. 
 4. Analiza dostępności substratów do produkcji biogazu oraz konkurencji na rynku lokalnym. 
 5. Planowana lub realizowane gospodarka pofermentem. 
 6. Analiza dokumentacji projektowej pod względem kompletności i jakości. 
 7. Przyjęte założenie biznesowe związane ze sprzedażą lub dystrybucją wytworzonych produktów.  
 8. Spełnienie przez instalację obowiązujących norm środowiskowych w szczególności w zakresie gospodarki odpadami 
 9. Analiza uzyskanych dokumentów z URE w zakresie FIT/ FIP/Aukcja. 
 10. Analiza umów z dostawcami substratów, dostawcami technologii biogazowej, generalnym wykonawcą.   
 11. Wskazanie zidentyfikowanych ryzyk w badanych obszarach tzw. „red flags”  z wskazaniem ich wpływu na projekt lub działalność operacyjną biogazowni. 
Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami