Kliknij, aby rozwinąć

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu pofermentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wytworzony poferment niezależnie od statusu biogazowni, stosowanych substratów do produkcji biogazu oraz wielkości stanowi odpad, który może być wykorzystany do nawożenia jedynie w procesie odzysku R10.  

Takie rozwiązanie mocno ogranicza możliwości swobodnego zagospodarowania pofermentu, ponieważ wiąże się przekazaniem odpadu poprzez system BDO do podmiotów posiadających decyzję R10 lub konieczność uzyskania przez biogazownię decyzji na odzysk R10. Dodatkowo powoduje wysokie koszty jego zagospodarowania związane głównie z kosztownymi badaniami metali ciężkich w glebie na której prowadzony jest proces odzysku R10. 

Jak rozwiązać ten problem? 

Oferujemy Państwu przeprowadzenie procedury zmiany  statusu pofermentu z odpadu na produkt nawozowy  poprzez uzyskanie pozwolenia z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu Wasz poferment może mieć status nawozu organicznego lub polepszacza gleby.  

Jednak, aby takie pozwolenie otrzymać, należy przeprowadzić odpowiednie badania oraz uzyskać szereg różnych opinii z Instytutów naukowo-badawczych. 

 Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie „certyfikacji nawozowej” która obejmuje:  

  • skoordynowanie przeprowadzenia wymaganych badań produktu; 
  • uzyskanie zatwierdzenia instalacji (w przypadku przetwarzania UPPZ – np. obornik, gnojowica, serwatka czy odpady pochodzenia zwierzęcego); 
  • opracowanie wymaganych dokumentów, instrukcji, deklaracji, kart  charakterystyki. 
  • uzyskanie wymaganych opinii z jednostek upoważnionych; 
  • opracowanie wniosku o wprowadzenie produktu do obrotu; 
  • uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. 

Jeżeli zainteresowała Państwa ta usługa zapraszamy do kontaktu. 

Zainteresowała Cię ta usługa?
Skontaktuj się z nami