Właściciel / Dyrektor Zarządzający

Paweł Karwat

Paweł Karwat

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (mgr inż. biotechnologii). Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w administracji państwowej w obszarach związanych z kontrolą i ochroną środowiska. Z branżą biogazową związany już w trakcie studiów gdzie wykonywał badania mikrobiologiczne oraz pracę dyplomową na temat pierwszej biogazowni rolniczej w Polsce w skali przemysłowej.

W latach 2008 – 2009 r. specjalista ds. produkcji w Dziale Biogaz spółki Poldanor SA. Następnie  od 2010 do 2015 r. kierownik Działu Biogaz w Poldanor SA odpowiedzialny za działalność operacyjną (administracja, technologia, produkcja, serwis, pracownicy, budżet) 8 biogazowni rolniczych o mocy 7,4 MW w spółce będącej liderem w branży biogazowni rolniczych w Polsce. Od I.2016 r. do VIII.2017 r. Dyrektor Operacyjny  w PGB Serwis Sp. z o.o.  spółce  wchodzącej w skład  Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie 7 biogazowniami rolniczymi o mocy elektrycznej 7 MW. Następnie od IX.2017 r. do III.2019 r. odpowiedzialny na kompleksowy nadzór biotechnologiczny 7 biogazowni należących do PGB S.A.

Wykładowca w uczelniach: Bydgoska Szkoła Wyższa (w 2010 r.) oraz Uczelni Łazarskiego (od 2011 do 2014 r.) przedmiotów związanych z procesem inwestycyjnym i działalnością operacyjną biogazowni. Od 2020 r. ekspert zewnętrzny dla NCBR biorący czynny udział w opracowaniu wymagań konkursowych oraz opiniowaniu złożonych wniosków w ramach projektów związanych z biogazem i biometanem.  

Od 2014 r. właściciel firmy BIO-INDUSTRY zajmującej się specjalistyczną działalnością doradczą dla branży biogazowej oraz tematyką związaną z ochroną środowiska.  
W przedsiębiorstwie odpowiada za strategię firmy, koordynację prac przedsiębiorstwa oraz kompleksową obsługę w klientów z branży biogazowej w zakresie doradztwa technicznego i prawnego.

Powrót
Paweł Karwat