Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Patrycja Falkowska-Weltrowska

Patrycja Weltrowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy (inż. ochrona środowiska o specjalności projektowanie i ochrona krajobrazu) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (mgr ochrony środowiska o specjalności przemysłowe technologie w ochronie środowiska).

Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w administracji państwowej w obszarach związanych z ochroną środowiska. Od 2006 r. jako inspektor ds. ochrony środowiska w SEC Chojnice Sp. z o.o. (wcześniej MZEC Sp. z o.o.). odpowiedzialna głównie za ochronę powietrza i gospodarkę odpadami oraz współpracę  z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska Przygotowywała dokumentację na potrzeby wydawania pozwoleń związanych z ochroną środowiska oraz handlem emisjami. Odpowiedzialna również za monitorowanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych  oraz sprawozdawczość tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, sprawozdania odpadowe.

W BIO-INDUSTRY odpowiada m.in. za modelowanie emisji gazów i pyłów do powietrza (zgłoszenia emisyjne dla biogazowni), opracowanie dokumentacji środowiskowej na etapie inwestycyjnym,  opracowywanie wniosków o wydanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji HACCP. 

Powrót
Patrycja Weltrowska