MiaMethan® Complex to mieszanka mikroelementów indywidualnie dobierana do instalacji biogazu. Preparat jest dostępny w formie sproszkowanej. Proste i bezpieczne użycie produktu sproszkowanego zapewniają opakowania w workach biodegradowalnych. Wcześniejsza analiza zawartości fermentora umożliwia stworzenie indywidualnego dla instalacji zestawu mikroelementów. Regularna kontrola zapewnia optymalne zaopatrzenie instalacji w niezbędne pierwiastki śladowe.

MiaMethan® Complex należy stosować w przypadku:

 • niedoboru jednego lub większej ilości mikroelementów, czego skutkiem jest destabilizacja fermentacji metanowej. Głównymi objawami destabilizacji są spadek wydajności produkcji biogazu, pogorszenie jakości produkowanego biogazu (zmniejszenie stężenia CH4), wzrost stężenia lotnych kwasów tłuszczowych i zmiana profilu LKT,
 • uruchamiania procesu, gdzie dodatek mikroelementów może znacznie poprawić kondycje bakterii, co zapewnia większy bufor zabezpieczający przed przeciążeniem fermentacji wskutek nadprodukcji LKT i gwałtownego spadku pH,
 • dozowania substratów o wysokich suchych masach lub zawierających złożone substancje organiczne, jak np. tłuszcze, które gwałtownie i niebezpiecznie, obciążają bioreaktory,
 • wykorzystywania fermentorów o małej objętości i krótkich czasach retencji. W takich sytuacjach zapotrzebowanie na mikroelementy jest większe, ponieważ bakterie i enzymy mają mniej czasu na rozłożenie substratów.
 • mieszanka mikroelementów indywidualnie dobierana do instalacji biogazu
 • stabilizacja procesu fermentacji
 • poprawa stopnia odfermentowania substratów
 • zabezpieczenie procesu przed destabilizacją
 • wyższa jakość produkowanego biogazu

Opakowanie sprzedażowe:

 • waga: 5 – 20 kg
 • produkt dostępny w workach biodegradowalnych

Skład:

 • Żelazo
 • Kobalt
 • Molibden
 • Mangan
 • Nikiel
 • Cynk
 • Miedź
 • Sód

Sposób dozowania:

 • rekomendowany 0,30 kg/t substratu dziennie
 • bezpośrednio do systemu dozowania substratów

Warunki przechowywania:

 • przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
 • chronić przed światłem
 • Karta produktów MiaMethan® Complex
  Pobierz