Młodszy Specjalista ds. Certyfikacji Nawozowej

Weronika Roczyńska

W BIO-INDUSTRY zatrudniona jako Młodszy Specjalista ds. Certyfikacji Nawozowej odpowiada za przygotowanie wniosków o zatwierdzenie weterynaryjne w tym HACCP oraz DDD, przygotowanie wniosków do MRiRW dotyczącego zatwierdzenia jako nawóz lub polepszacz gleby, opracowywaniem wniosków o wydanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Zajmuje się koordynacją i logistyką zlecanych badań laboratoryjnych.

Powrót