Technolog ds. Produkcji Biogazu

Marcin Górzyński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (mgr inż. ochrony środowiska o specjalności inżynieria ekologiczna). Karierę zawodową rozpoczął w 2014 roku jako Specjalista ds. Ochrony Środowiska zajmując się outsourcingiem firm z zakresu ochrony środowiska: gospodarki odpadami, sporządzenia opracowań środowiskowych w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń, sprawozdawczości oraz reprezentowania podczas zewnętrznych kontroli.  

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach nadzorował obiekty użyteczności publicznej w zakresie wymogów sanitarnych, pobierał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i opiniował imprezy masowe. W latach 2015-2020 pracował jako inspektor w Urzędzie Gminy w Chojnicach w obszarze ochrony środowiska realizując zadania z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, udzielania dotacji środowiskowych. W BIO-INDUSTRY odpowiada m.in. za modelowanie emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska (zgłoszenia emisyjne dla biogazowni), opracowanie dokumentacji środowiskowej na etapie inwestycyjnym i operacyjnym. Zajmuje się również obsługą biotechnologiczną biogazowni (pobór prób i badania laboratoryjne, analiza danych procesowych).

Powrót