Koordynator ds. Przygotowania Projektów OZE

Klaudia Krauze

Klaudia Krauze

Absolwentka Politechniki Gdańskiej (mgr inż. inżynierii materiałowej). Karierę zawodową rozpoczęła w branży automotive jako kontroler jakości.

Następnie w latach 2016-2017 r. pracowała w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Brusach, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Z firmą BIO-IDNUSTRY jest związana od początku 2018 r. gdzie odpowiada m.in. za: opracowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych dla biogazowni na etapie inwestycyjnym (KIP, DŚ, WZ) i eksploatacyjnym związanych z ochroną środowiska i sprawami weterynaryjnymi (dokumentacja HACCP) oraz aktywny udział w sporządzaniu analiz due dilligence i audytów środowiskowych. Zajmuje się również analizą danych produkcyjnych biogazowni oraz prowadzeniem dziennika biotechnologicznego.

Powrót
Klaudia Krauze