Specjalista ds. ochrony środowiska

Justyna Adamczyk

Justyna Adamczyk

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (mgr inż. ochrony środowiska). Karierę zawodową rozpoczęła w 2014 roku w branży drobiarskiej, gdzie zajmowała się nadzorem i realizacją zadań z zakresu obowiązków działalności przedsiębiorstwa wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych, realizacje pozwoleń zintegrowanych, analizy wykonawcze dla ww. projektów, gospodarka odpadami, współpraca i realizacja zadań z zakresu działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, WIOŚ, RDOŚ w ramach realizowanego pionu działalności firmy tj. przemysłowa hodowla brojlera.

W BIO-INDUSTRY odpowiada m.in. wstępne analizy lokalizacyjne planowanych inwestycji, inwentaryzacje przyrodnicze oraz bierze czynny udział w opracowaniu KIP i raportów OOŚ, a także wniosków o wydanie warunków zabudowy dla biogazowni i biometanowni.

Powrót
Justyna Adamczyk