Młodszy Specjalista ds. Gospodarki Odpadami

Agnieszka Mazur

Absolwentka kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim. W BIO-INDUSTRY zatrudniona jako młodszy specjalista ds. gospodarki odpadami odpowiada m.in za: bieżącą analizę aktów prawnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami oraz właściwe ich stosowanie w sporządzaniu dokumentacji zleconych, opracowywanie dokumentacji dla nowych inwestycji; wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, KIP, raporty o odziaływaniu na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze miejsc planowanych inwestycji, opracowywanie raportów początkowych, opracowywanie wniosków o wydanie decyzji na zbieranie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Prowadzenie dla klientów sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (w zakresie gospodarki odpadami, opłat za korzystanie ze środowiska, baza KOBIZE, PRTR i inne). Przygotowanie wniosków o zatwierdzenie weterynaryjne w tym HACCP oraz DDD. Przygotowanie wniosków do MRiRW dotyczącego zatwierdzenia jako nawóz lub polepszacz gleby.

Powrót