06.05.2022

Udział w prowadzonych rozruchach technologicznych, koordynacja rozruchu biologicznego do osiągnięcia pełnej mocy przez instalacje, udział w odbiorach i przekazaniu do eksploatacji poszczególnych biogazowni

Zobacz także: