07.03.2023

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla biogazowni z opcją rozbudowy budowy biometanowni (instalacja inna niż rolnicza) w m. Lisowie, inwestor: BM Recykling Sp. z o.o.

Zobacz także: