06.05.2022

Koncepcja technologiczna biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,60 MWe zlokalizowanej w miejscowości Sitno na działce nr 221/2 w gminie Sośno, powiat sępoleński, inwestor: Maximir Sp. z o.o.

Zobacz także: