06.05.2022

Koncepcja technologiczna biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,999 MWe zlokalizowanej w miejscowości Mielęcin inwestor: Grupa Producentów Rolnych Karex Sp. z o.o.

Zobacz także: