06.05.2022

Koncepcja technologiczna biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,499 MWe zlokalizowanej w miejscowości Czerwony Bór, gmiana: Zambrów, inwestor: Wastech Recycling Sp. z o.o.

Zobacz także: