06.05.2022

Koncepcja technologiczna biogazowni przemysłowej o mocy elektrycznej do 2,00 MWe zlokalizowanej w miejscowości Lisowice, inwestor: BM Recykling Sp. z o.o.

Zobacz także: