06.05.2022

Koncepcja techniczno-finansowa dotycząca energetycznego wykorzystania biogazu z otwartych komór fermentacyjnych (OKF) na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków należącej do spółki BEST-EKO Sp. z o.o., moc elektryczna: 0,250 MW.

Zobacz także: