07.03.2023

KIP Rozbudowa biogazowni w Ruchocicach – poprzez rozbudowę systemu przyjęcia produktów ubocznych i odpadów z przeterminowanej żywności z opcją przesyłu biometanu do zewnętrznej instalacji do uszlachetniania biogazu do biometanu, inwestor: Agen Sp. z o.o.

Zobacz także: