07.03.2023

KIP + raport OOŚ Modernizacja biogazowni rolniczej w miejscowości Stare Miasto, z opcją oczyszczania biogazu i wtłaczania biometanu do gazociągu, inwestor: OZE 11 Sp. z o.o.

Zobacz także: