07.03.2023

KIP + raport OOŚ „Budowa instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego wytwarzającej ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej o mocy większej niż 0,5 MW, na działkach o nr ewid. 153, 154 i 155 w obrębie Grochów Szlachecki”- biometanownia inwestor: dwa podmioty BIOGAS EAST Sp. z o.o. ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o.

Zobacz także: