07.03.2023

KIP Dostosowanie do przetwarzania odpadów istniejącej biogazowni o mocy do 2 MW na działce w Kaplonosach o nr ewid. 1405 w obrębie Wyryki, pow. włodawski, woj. lubelskie, inwestor: GAZEKO Sp. z o. o.

Zobacz także: