06.05.2022

Ekspertyza dot. oceny rozwiązań technologicznych biogazowni modelowej o mocy 0,999 MWe opracowanej przez Polską Grupę Biogazową S.A. dla Ramboll Polska Sp. o.o. (podwykonawstwo) służąca do sporządzenia 19 audytów due diligence projektów biogazowych znajdujących się w posiadaniu PGB S.A. na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Zobacz także: