06.05.2022

biogazownia w m. Liszkowo, moc el. 2,1 MW, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (od I.2018 r. – obecnie)

Zobacz także: