06.05.2022

Biogazownia osadów dennych (NOD) o łącznej mocy do 0,5MW – projekt koncepcyjny wzorcowy dla Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat” z siedzibą w Bydgoszczy (opracowanie w konsorcjum z BLC Biogas Sp. z o.o.)

Zobacz także: