06.05.2022

Analiza możliwości zagospodarowania w procesie fermentacji metanowej odpadów organicznych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w zakładzie produkcyjnym firmy Kooperol Sp. z o.o.

Zobacz także: