06.05.2022

01.2016 r. – 08.2017 r. 7 biogazowni rolniczych o łącznej mocy el. 6,99 MW należących do Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Zobacz także: