Ręczny zestaw do pomiaru FOS/TAC

Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami

Nasz zestaw do pomiaru FOS/TAC oparty jest na sprawdzonych w praktyce urządzeniach pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami laboratoryjnymi i akcesoriami, co umożliwia zaraz po rozpakowaniu oznaczanie:

odczynu pH,

temperatury,

zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (FOS, VFA, LKT),

alkaliczności (TAC, ALK, OWN)

oraz wyliczenie współczynnika FOS/TAC.

Zestaw FOS/TAC może być stosowany w biogazowniach rolniczych, biogazowniach przy oczyszczalniach ścieków, biogazowniach na składowiskach odpadów. Pozwala na określenie jednego z najważniejszych parametrów, które należy systematycznie oznaczać i analizować w biogazowniach – parametru FOS/TAC. Pozwala to na wczesne wykrycie niekorzystnych zmian zachodzących w procesie fermentacji (jeszcze przed spadkiem pH), dając operatorowi możliwość podjęcia odpowiednich środków zaradczych, chroniących przed załamaniem procesu i poważnymi stratami finansowymi jakie będą wiązały się z zatrzymaniem lub ograniczeniem produkcji biogazu.

STABILNA I WYDAJNA PRODUKCJA BIOGAZU = WYSOKIE I PRZEWIDYWALNE PRZYCHODY DLA INWESTORA

Prowadzenie podstawowych analiz (pH, FOS/TAC) we własnym zakresie jest bardzo ekonomiczne, ponieważ koszt zakupu zestawu FOS/TAC zwraca się już po około 1 miesiącu użytkowania w stosunku do systematycznego wykonywania tego typu analiz w laboratorium zewnętrznym.

Zakup naszego zestawu FOS/TAC, rekomendujemy również dla biogazowni, które już posiadają automatyczne titratory (Hach Lange, Pronova etc.), ponieważ taki zestaw stanowi świetne uzupełnienie własnego zaplecza laboratoryjnego. Wówczas służyć może do okresowej weryfikacji poprawności działania „automatu” do miareczkowania, oraz pozwala na kontynuację ciągłości analiz i śledzenie trendu FOS/TAC w przypadku awarii lub serwisu automatycznego titratora.

NIEZAWODNOŚĆ

Zastosowane komponenty zostały sprawdzone i są w praktyce stosowane w funkcjonujących biogazowniach rolniczych! W ciągu ostatnich 9 lat, wyselekcjonowaliśmy niezawodne urządzenia pomiarowe ich komponenty, które sprawdziły się w trudnych warunkach pracy jakie występują w instalacjach biogazowych.

PROSTOTA DZIAŁANIA
Wykonywanie oznaczeń jest dziecinnie proste. Zapewniamy, że po zapoznaniu się z załączoną do zestawu FOS/TAC instrukcją, każda osoba bez specjalistycznej wiedzy na temat obsługi sprzętu laboratoryjnego, poradzi sobie z jego obsługą. W zależności od stopnia zdolności manualnych pomiar jednej próbki trwa około 15-20 minut. Jeżeli jednak dalej uważasz, że to może być za trudne możemy przyjechać i przeprowadzić odpowiednie szkolenie.

Wszystkie materiały eksploatacyjne (odczynniki chemiczne, elektrody etc.) są ogólnodostępne i łatwe do zamówienia poprzez sklepy internetowe ze sprzętem i odczynnikami laboratoryjnymi. Sprzęt użyty do skomponowania zestawu FOS/TAC pochodzi od sprawdzonych, renomowanych i w większości polskich producentów! W końcu będziesz świadomie oznaczał parametry FOS, TAC i FOS/TAC oraz widział skąd pochodzą poszczególne wartości.

CENA
Nasz zestaw do pomiaru FOS/TAC pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu procesu fermentacji na miejscu w biogazowni. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, ponieważ pozwala na podjęcie natychmiastowych działania korekcyjnych personelowi (bez czekania na wyniki z laboratorium) w przypadku stwierdzenia pierwszych objawów destabilizacji procesu fermentacji.

Co wchodzi w skład zestawu FOS/TAC?

 • biureta Schillinga – 1 szt.
 • zestaw pH metryczny (elektroda do pomiaru ścieków, czujnik temperatury PT 1000, walizka) – 1 szt.
 • mieszadło magnetyczne z dipolem – 1 szt.
 • statyw do elektrody i czujnika temperatury  – 1 szt.
 • waga laboratoryjna  – 1 szt.
 • tryskawka – 1 szt.
 • zlewki laboratoryjne – ilość uzależniona od potrzeb klienta
 • podnośnik laboratoryjny – 1 szt.
 • sitko filtracyjne – 1 szt.
 • lejek  – 1 szt.

Odczynniki i materiały eksploatacyjne:

 • roztwór mianowany kwasu siarkowego – 1 l
 • roztwór buforowy pH 7,00 – 1 l
 • roztwór buforowy pH 4,00 – 1 l
 • woda destylowana – 5 l
 • roztwór nasycony KCl do aktywacji elektrod pH – 250 ml
 • rękawiczki jednorazowe – 1 kpl.
 • okulary ochronne – 1 szt.

Pozostałe materiały:

 • arkusz kalkulacyjny (MS Excel) do obliczenia parametrów: FOS, TAC oraz współczynnika FOS/TAC
 • Instrukcja oznaczania parametru FOS/TAC.
 • Instrukcja jak należy interpretować otrzymane dane na podstawie praktycznego doświadczenia!