01.12.2020

Zmiany dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych


Trwają konsultacje publiczne Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.


Nowelizowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach, a także zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane, kierując się zasadami ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych.


Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych:

  • określa poziom zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do odzysku,
  • określa dodatkowy parametr, jakim jest zawartość związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych na poziomie do 60% suchej masy – ułatwienie prowadzenia oceny potwierdzającej spełnienie wymogu ustabilizowania osadów ściekowych,
  • doprecyzowuje czynności, które wiążą się z wprowadzaniem do gruntu komunalnych osadów ściekowych,
  • doprecyzowuje zasady badania komunalnych osadów ściekowych (przepis wyraźniej wskazuje, że każda partia osadów ściekowych wymaga odrębnego przebadania bezpośrednio przed ich przekazaniem do stosowania na powierzchni ziemi).

Ponadto projektowane rozporządzenie ma za zadanie wyeliminować problem polegający na wykonywaniu badań komunalnych osadów ściekowych przez laboratoria, które nie posiadają akredytacji.


Projekt ww. rozporządzenia znajdą Państwo pod następującym linkiem.

Zobacz także: