19.05.2020

Zmiana terminów sprawozdawczości za 2019 rok w BDO


W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie rocznych sprawozdań za 2019 rok o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (dotyczących wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów) do 31 października 2020 r.  Wyjątkiem są prowadzący stacje demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie do 11 września 2020 r.

Sprawozdania za 2019 r. należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO (baza danych o odpadach).

Podstawa prawna znajduje się pod następującym linkiem.

Zobacz także: