29.10.2020

Zbliża się termin składania sprawozdań o odpadach w BDO

Przypominamy, że za dwa dni (tj. do 31.10.2020 r.) upływa termin, do którego należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Do złożenia sprawozdania zobowiązani są:

1) wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (pełnej lub uproszczonej);

2) podmioty, które prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów i jednocześnie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Od dnia 01.01.2020 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań w inny sposób niż poprzez system BDO. W związku z czym możliwość złożenia sprawozdania mają tylko podmioty mające wpis do rejestru BDO oraz dostęp do indywidualnego konta w BDO.

Zobacz także: