05.10.2018

URE podało terminy kolejnych aukcji OZE!

Kolejne w 2018 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, odbędą się w dniach: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br.

Aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który znajduje się na stronie internetowej URE. Do przeprowadzenia aukcji zostanie wykorzystana Internetowa Platforma Aukcyjna, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać konta i rejestrować instalacje, dla których będzie można składać oferty.

Tylko wytwórcy energii elektrycznej, którzy uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, będą mogli wziąć udział w ogłoszonych aukcjach.

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, tylko gdy oferty te dotyczą różnych instalacji OZE, które należą do tego samego wytwórcy i spełniają parametry danej aukcji. W sytuacji gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Ważne:

Zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w 2018 roku oferta złożona w aukcji wiążę uczestnika aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana. W związku z czym należy bardzo  starannie wprowadzić poszczególne wartości do formularza oferty IPA, zwłaszcza: cenę sprzedaży oferowanej energii, ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe, wartość pomocy inwestycyjnej oraz cenę skorygowaną.

Więcej informacji dotyczących aukcji znajdą Państwo na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Zobacz także: