15.10.2020

Rozwój sektora biogazu i biometanu w Polsce

Mając na uwadze podjęcia wspólnych działań skierowanych w kierunku rozwoju rynku biogazu i biometanu w Polsce z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE  Ireneusza Zyski dnia 13 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska wraz z przedstawicielami branży biogazowej, transportowej oraz świata nauki i sektora przesyłu podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”.

Efektem współpracy ma być wspólne wypracowanie, podpisanie oraz podjęcie realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

Minister Klimatu i Środowiska podkreślił fakt, że rozwój sektora związanego z produkcją biogazu oraz biometanu ma niezmiernie ważne znaczenie dla przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym oraz jest bardzo istotnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem.

Zobacz także: